DeĀ Adviesraad Sociaal Domein Vught is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Vught en bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers afkomstig uit alle geledingen van de samenleving in onze gemeente.

Het is een commissie die het College van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over alles wat burgers raakt in hun directe bestaan. Uitgangspunt hierbij is dat burgers actief deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Bij de samenstelling van de Adviesraad is rekening gehouden met de verschillende aandachtsgebieden: de WMO (Huishoudelijke hulp; woningaanpassing en hulpmiddelen), de Jeugdwet en de Participatiewet (deelname aan de arbeidsmarkt).

Omdat belangrijke delen van de Jeugdzorg en de Jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg) regionaal worden ontwikkeld en uitgevoerd, gaan wij in overleg met de adviesraden in de omliggende gemeenten.

Waar de een ervaring heeft als mantelzorger, weet de ander weer veel van de Geestelijke Gezondheidszorg, van ouderen of van vrijwilligerswerk.

De belangrijkste kenmerken van een lid zijn:

  • Betrokkenheid bij de Vughtse samenleving
  • Bereidheid om verder te kijken dan de eigen belangen/doelgroep