Adviesraad Sociaal Domein Vught

We adviseren gevraagd én ongevraagd aan het College van B &W over veranderingen en verbeteringen van voorgestelde regelingen.

  • wij lezen deze regelingen kritisch
  • wij verdiepen ons in de voor- en nadelen van deze regelingen voor de Vughtse bevolking
  • wij overleggen regelmatig met beleidsambtenaren en de wethouder
  • wij werken samen met de groepen waarvoor de regelingen zijn bedoeld
  • via scholing blijven wij op de hoogte van de wet- en regelgeving
  • De ASD Vught is lid van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein