Adviesraad Sociaal Domein Vught

Heeft u te maken gehad met de WMO, de Jeugdwet of de Participatiewet?

Zo ja dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. Mogelijk dat uw ervaringen voor ons aanleiding zijn hierover een signaal af te geven of een advies uit te brengen aan de gemeente.

Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Wij pakken geen individuele problemen op maar wel het beleid waar het probleem uit voort komt.

Voor individuele ondersteuning bij uw problemen of klachten kunt u een beroep doen op andere instanties; zie hiervoor https://socialekaart.vught.nl/informatie-hulp-en-advies