ASD bij NOVO 3

Jozef Kok geeft een toelichting op de artikelen die in het in het Klaverblad zijn verschenen.
Het interview is hier terug te luisteren. in het tweede uur tussen 4.00 en 26.50 minuten.